.

 Otomatik Stokerli Kalorifer Kazanları

 
       
 
Bir ısı santralında hazırlanan sıcak akışkanın istenilen ortama taşınması ile bu ortamların ısıtılması yöntemine “merkezi ısıtma” denmektedir.

 

Eski dönemlerde bir ocakta yakılan yakacaktan elde edilen sıcak duman gazları, döşeme altındaki veya duvarlar içindeki kanallardan geçirilerek, salonların ve özellikle halka açık banyoların ısıtılmasında kullanılmıştır.

 

 

Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkulasyon pompası,genleşme kabı, otomatik kontrol cihazları ve ceşitli donatım ve ara parcalarından oluşur.  Isıtıcı akışkan olarak sıcaklığı 110°C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılır. Sıcak su sistemlerinin buyuk çoğunluğu atmosfere acıktır ve su sıcaklığı 90°C değerini aşmaz.  Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş Radyator, konvektor, sıcak hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su, kazana geri doner.